suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Norra Paipis skola

  • Serviceställe

Norra Paipis grundskola är en trelärarskola med cirka 60 elever. Undervisningsspråket är svenska. Eleverna på skolan kommer från både landsbygd och stad och har olika språkliga bakgrunder. Detta ger dynamik i lärandet och undervisningen. Alla inom skolsamfundet – lärare, personal, elever och vårdnadshavare – bidrar till en god atmosfär i skolan.

Skolverksamheten inleddes i norra delen av Paipis b ...

Besöksadress

Paipisvägen 1098
04170 Paipis

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Maria Udd, rektor
+358 505305921 
(lna/msa)
Anna Fabricius, skolsekreterare
+358 405622921 
(lna/msa)
Lärarrum
+358 505850638 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 8.8.2023