suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Miljötillstånd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd.

Tillståndsplikten grundar sig på miljöskyddslagen och den med stöd av den utfärdade miljöskyddsförordningen, i vilken tillståndspliktiga verksamheter fastställs. Miljötillstånden beviljas av kommunerna och statens regionalförvaltningsverk.

Förutsättningarna för att tillstånd beviljas är bland annat att verksamheten inte orsakar hälsoolägenheter eller annan betydande förorening av miljön eller risk för detta.

För vissa verksamheter ersätts miljötillståndet av ett registreringsförfarande ifall verksamheten uppfyller visa kriterier.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.5.2022