suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd för upptag av jordmaterial - Ansök om tillstånd för upptag av jordmaterial

  • E-tjänst

Upptag av jord till annat än eget bruk för hembehov kräver tillstånd enligt marktäktslagen. Även upptag för eget bruk ska anmälas, om du ämnar ta mer än 500 kubikmeter. Lämna anmälan om jordupptag till Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Läs närmare anvisningar om upptag av jord i Ympäristö.fi. ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 27.2.2024