suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Medborgarinstitut

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst

Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder utvecklingsmöjligheter genom inlärning. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande befrämjar andlig och materiell tillväxt. Medborgarinstitutets tjänster är kvalitativa, förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är en läroinrättning som är underställd bildningsnämnden.

Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.

För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKaskö stad
Ansvarig för tjänstenKaskö stad
Område Kaskö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 30.5.2022