suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Kaskö stads medborgarinstitut

Ansvarig organisation: Kaskö stad
Språk: finska, svenska

Kaskö stads medborgarinstitut erbjuder utvecklingsmöjligheter genom inlärning. Institutet har en positiv inverkan på sin verksamhetsomgivning. Livslångt lärande befrämjar andlig och materiell tillväxt. Medborgarinstitutets tjänster är kvalitativa, förmånliga och lättillgängliga. Medborgarinstitutet är en läroinrättning som är underställd bildningsnämnden.


Webbsidans adress

http://www.kaskinen.fi

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.