suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Bildnings- och fritidstjänster

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst

Bildningsväsendets uppgift är att sköta stadens bildningsansvar genom att besluta om bildningspolitiska mål och de kraftresurser som behövs därtill samt genom att uppskatta förverkligandet av tjänster.

Bildningsnämnden: På bildningsavdelningen skapar vi en grund för alla stadsinvånares studier, själsliga tillväxt och fritidsanvändning. Detta förverkligar vi genom att producera, befrämja och utvec ...

Servicen tillhandahålls av

Kaskö stad

Ansvarig för tjänsten

Kaskö stad
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 4.10.2021