suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Bildnings- och fritidstjänster

  • Tjänst
  • Kaskö
  • Offentlig tjänst

Bildningsväsendets uppgift är att sköta stadens bildningsansvar genom att besluta om bildningspolitiska mål och de kraftresurser som behövs därtill samt genom att uppskatta förverkligandet av tjänster.

Bildningsnämnden: På bildningsavdelningen skapar vi en grund för alla stadsinvånares studier, själsliga tillväxt och fritidsanvändning. Detta förverkligar vi genom att producera, befrämja och utveckla högklassiga skolnings-, informations-, kultur-, och fritidstjänster i samarbete med kommuninvånare, organisationer, förbund och inrättningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKaskö stad
Ansvarig för tjänstenKaskö stad
Område Kaskö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 4.10.2021