suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Livsmedelsrådgivning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi betjänar dig via e-post: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi

Vi ger rådgivning i ärenden kring livsmedelsverksamhet och -säkerhet till livsmedelsföretag och kommuninvånare. Också andra myndigheter kan kontakta vår rådgivningstjänst.

Du kan kontakta oss till exempel när du

- behöver rådgivning om livsmedelshygien eller en livsmedelslokal.

- planerar att starta livsmedelsverksamhet och be ...

Gör så här

Livsmedelsrådgivning - Livsmedelsrådgivningens e-postadress: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024