suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Lärokursen i finska eller svenska som andraspråk (S2)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Undervisning i finska/svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska/svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska/svenska och litteratur. Eleven studerar enligt lärokursen S2 antingen helt eller delvis i stället för lärokursen finska/svenska och litteratur. Studier i lärokursen S2 ökar inte elevens timantal.

Undervisningen är inte stöd- eller specialundervisning.

Hur söker man till S2-undervisningen?

1. Lärarna lägger märke till att eleven behöver S2-undervisning och tar upp frågan med vårdnadshavarna.

2. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om lärokursen S2 och fyller i blanketten för undervisning i S2.

Lärokursen S2 stödjer eleven mot fortsatta studier antingen på finska eller på svenska.

Eleven studerar enligt lärokursen S2 tills eleven kan studera enligt lärokursen finska/svenska och litteratur.

För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Elevens vårdnadshavare fattar beslut om lärokursen S2 och fyller i blanketten för undervisning i S2.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen.

Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020