suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Läkar- eller skötarmottagning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites hälsostationer betjänar invånarna i området i ärenden som gäller primärvård. Vi erbjuder läkar- och skötarmottagningar för att förebygga, konstatera, behandla och följa upp sjukdomar.

Soites hälsostationer delas upp i välfärdscentraler och Soite-stationer. Välfärdscentralerna finns i Stamkarleby, Kelviå, Kronoby, Kannus och Dunkars Soite-stationerna finns i Lestijärvi, Toholampi, Lochteå, ...

Gör så här

Klienter kommer till mottagningar genom tidsbeställning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med social- och hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag

Vårdbehovet kan preliminärt bedömas redan via telefon, men ändå alltid under samma dygn. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst 14 dygn.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023