suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Köttbesiktning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med köttbesiktning strävar man efter att kött och produkter som innehåller kött som ska konsumeras är klanderfritt säkra och livsmedelshygieniska för sin kvalitets del.

Kött av husdjur eller villebråd avsett för allmän konsumtion ska besiktas. Till köttbesiktning ingår besiktning av så kallade livsmedelskedjeuppgifter som skickas till slakterier i förväg, ante mortem-besiktning av djur före de s ...

Gör så här

Köttbesiktningar utförs av besiktningsveterinärer och köttbesiktare. Livsmedelsverket arrangerar nödvändig köttbesiktningspersonal till slakteriet/småskaliga slakteriet när ett slakteri eller småskaligt slakteri får slakterigodkännande i Livsmedelsverkets köttbesiktningsenhet. För renslakteriers del ansvarar regionförvaltningsverket för godkännandet och arrangeringen av köttbesiktning.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 30.11.2023