suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kontroll av egna personuppgifter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan kontrollera dina i befolkningsdatasystemet sparade uppgifter. Du ser bl.a civilstånds- och adressuppgifter samt tidigare uppgifter.

Befolkningsdatasystemet är ett register med

  • personuppgifter om finska medborgare bosatta i Finland och utomlands
  • personuppgifter om utländska medborgare som bor i Finland eller som har annan tillräcklig anknytning till det finländska samhället
  • uppgift ...

Gör så här

Kontroll av egna uppgifter i befolkningsdatasystemet som e-tjänst

Du kan kontrollera dina uppgifter på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-nättjänsten. Identifiera dig på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-nättjänsten. Du kan anmäla dina uppgifter eller ändra tidigare anmälda uppgifter.

För att identifiera dig i tjänsten behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetsbevis och en kortläsare till din dator.

Begäran om granskning med blankett

Om du inte kan använda webbtjänsten kan du skicka en begäran om kontroll av uppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ladda ner blanketten Utövning av rätten till insyn i uppgifter i befolkningsdatasystemet.

Du kan själv föra blanketten till servicestället eller skicka den per post.

Finns det fel i dina uppgifter?

Om uppgifterna om din byggnad är bristfällig eller behöver korrigeras ska du kontakta byggnadstillsynsmyndigheterna i den kommun där byggnaden är belägen. De kan uppdatera uppgifterna om byggnadernas ägare direkt i befolkningsdatasystemet.

I övriga fall kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Adressuppgifter tilläggs eller korrigeras inte i efterhand. Dessutom kompletteras inte uppgifter om familjeförhållanden vilka uteslutits ur registret i det skede då befolkningsdatasystemet inrättades.

För vem och på vilka villkor

Du kan kontrollera dina uppgifter endast om du har en finländsk personbeteckning och elektroniska identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 26.9.2022