suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Kommunal familjedagvård

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stad förverkligas familjedagvård i vårdarens hem eller som gruppfamiljedagvård (se tilläggsinformation under "Gruppfamiljedagvård").

Familjedagvård i vårdarens hem innebär att barnet erhåller dagvård hemma hos familjedagvårdaren. Utöver den egna verksamheten har familjedagvårdaren verksamhet tillsammans med andra familjedagvårdare och deras barngrupper. Barn i familjedagvård är i åldern 0-5 år.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga familjedagvårdare. Familjedagvården är vid behov öppen kl. 06.30 – 17.00.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

Man kan söka vårdplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då vården inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds.

Ansök om vårdplats elektroniskt.

Ta gärna kontakt med familjedagvårdsledarna i frågor och funderingar kring vårdplats.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020