suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Elektronisk ansökan till småbarnspedagogik

Ansvarig organisation: Pargas stad

Man kan söka vårdplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då vården inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds.

Du kan ansöka om vårdplats elektroniskt eller fylla i en blankett i pappersform.

Område: Pargas

E-tjänst

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.