suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Elektronisk ansökan till småbarnspedagogik

  • E-tjänst

Man kan söka vårdplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då vården inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020