suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Kommunal daghemsvård

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas finns såväl tvåspråkiga som enspråkiga daghem. I de tvåspråkiga daghemmen är barnen indelade i grupper enligt modersmål, men ges möjlighet till kontakt med den andra språkgruppen. Daghemmen är i allmänhet öppna måndag till fredag kl. 6.30 – 17.00, utgående från familjernas vårdbehov. Skiftesvård/nattvård erbjuds i Pargas kommunområde i daghemmet Villa Kamomilla. Skiftesvård erbjuds enligt skiftesvårdsprinciperna som har fastställts av bildningsnämnden.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Man kan söka vårdplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då vården inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds.

Ansök om vårdplats elektroniskt.

Ta gärna kontakt med daghemmet i frågor och funderingar kring vårdplatser.

Vid behov av skiftesvård/nattvård behövs utlåtande från arbetsgivare, eftersom sådan vård beviljas endast för barn vars båda föräldrar har kontinuerligt skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020