suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Interventionslager av spannmål

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Målet med interventionslager är att stabilisera prisnivån på jordbruksprodukter. Interventionsmetoderna är inköp till interventionslagret, lagring och att sälja tillbaka produkten på marknaden.

Till EU:s interventionslager köper man i Finland in vete, fettfritt mjölkpulver och smör samt genom separat beslut från EU korn och andra jordbruksprodukter.

Interventionslager av spannmål erbjuder innehavare av ett spannmålsparti möjlighet att få sitt spannmål sålt i EU-området. För spannmål betalas EU:s interventionspris, som fastställts administrativt.

Vete köps in till Finlands interventionslager. Den vete som köps in säljs senare till den inre marknaden eller exportmarknaden via ett anbudsförfarande. Interventionslager av spannmål är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

I Finland administreras interventionslagren av Livsmedelsverket.

Gör så här

Innan man skickar in en anbudsblankett ska man registrera sig som kund på Livsmedelsverkets marknadsavdelning. Registreringsblanketten postas i ursprunglig form.

För att komma med ett anbud krävs det alltid att man ställer en säkerhet (20 €/ton).

För vem och på vilka villkor

Man kan erbjuda vete till interventionen under perioden för interventionsköp, 1.11–31.5. Korn kan endast erbjudas efter ett separat beslut av EU-kommissionen. Vete köps in till interventionslagret till ett referenspris på 101,31 €/ton i hela EU-området, sammanlagt 3 miljoner ton, varefter man övergår till ett anbudsförfarande.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 4.5.2020