suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Inledande kartläggning för invandrare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

TE-byrån gör upp en inledande kartläggning för dig efter att du har anmält dig som arbetssökande.

Den inledande kartläggningen är en intervju där din studie- och arbetshistoria, dina språkkunskaper samt andra faktorer som påverkar din integration och sysselsättning utreds.  Vid behov kan preciserande åtgärder tilläggas i den, såsom t.ex. att testa språkkunskaper eller läs- och skrivkunskaper. Målet med den inledande kartläggningen är att utreda vilken tjänst som bäst främjar din integration och sysselsättning samt behovet av en integrationsplan. Den inledande kartläggningen görs inom två månader från att du har anmält dig som arbetssökande eller från att du har begärt om att en inledande kartläggning görs.

Gör så här

  1. Anmäl dig som arbetssökande.
  2. När du har anmält dig som arbetssökande kontaktas du antingen per telefon, textmeddelande, e-post eller brev.
  3. Den inledande kartläggningen görs antingen vid TE-byrån, i telefon eller genom distansförbindelse. Observera att om du inte deltar i en överenskommen inledande kartläggning kan din arbetslöshetsförmån påverkas.

För vem och på vilka villkor

Uppgörandet av TE-byråns inledande kartläggningen förutsätter att du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån. Om du har bott i Finland över tre år kan du be TE-byrån att utreda om en inledande kartläggning kan göras upp för dig.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSödra Savolax arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 19.12.2019