suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Individualiserad lärokurs

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om eleven trots effektiverade eller särskilda stödåtgärder inte ens behjälpligt uppnår de mål som sätts upp i den allmänna lärokursen kan man överväga att individualisera lärokursen eller -ämnena.

I samband med individualiseringen utarbetas för eleven individuella mål för och det centrala innehållet i de läroämnen där han eller hon har en individualiserad lärokurs. Dessa antecknas i elevens individuella plan för hur undervisningen skall ordnas (IP).

För vem och på vilka villkor

Individualiseringen av lärokursen förutsätter att det uppgörs en pedagogisk utredning över elevens skolgång som innehåller en utvärdering av elevens behov av specialstöd. Individualiseringen bygger också på utlåtande av psykolog.

Individualisering är ett särskilt stöd som grundar sig på en pedagogisk utredning och ett utlåtande av en psykolog.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningens lärokurser kan individualiseras om eleven inte har förutsättningar att klara av lärokurserna i ett läroämne inom den grundläggande utbildningen. Målen ska vara lämpliga och tillräckligt krävande för eleven.

Individualiseringen av lärokursen förordnas per läroämne i beslutet om specialstöd. Individualiseringsbeslutet granskas enligt situationen och ändras vid behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 19.5.2022