suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Strålsäkerhetscentralen

Import- och exporttillstånd för kärnavfall som söks hos Strålsäkerhetscentralen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd för import och export av kärnavfall. Import- och exporttillstånd krävs för transport av gränsöverskridande radioaktivt avfall och använt bränsle där ursprungslandet, bestämmelselandet eller vilket transitland som helst är en medlemsstat i Europeiska kommissionen. Import- och exporttillstånd krävs inte för transport av kasserade källor till en l ...

Gör så här

Sökanden ska lämna in en skriftlig ansökan till Strålsäkerhetscentralen enligt 55 d § i kärnenergiförordningen. Ansökan ska lämnas in till STUK:s registratorskontor antingen elektroniskt (stuk@stuk.fi) eller per post: Strålsäkerhetscentralen, Registratorskontoret, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vanda

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Strålsäkerhetscentralen ska bevilja import- eller exporttillstånd om den anser att förutsättningarna i kärnenergilagen, kärnenergiförordningen och rådets direktiv uppfylls.


Tidsfrist

Import- och exporttillstånd kan beviljas för högst tre år.

Giltighetstid

Import- och exporttillstånd kan beviljas för högst tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådets direktiv 2006/117/Euratom, om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Servicen tillhandahålls av

Strålsäkerhetscentralen

Ansvarig för tjänsten

Strålsäkerhetscentralen
Ansvarig för texten: Strålsäkerhetscentralen
Uppdaterad: 4.5.2022