suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Strålsäkerhetscentralen

Import- och exporttillstånd för kärnavfall som söks hos Strålsäkerhetscentralen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Strålsäkerhetscentralen beviljar på ansökan tillstånd för import och export av kärnavfall. Import- och exporttillstånd krävs för transport av gränsöverskridande radioaktivt avfall och använt bränsle där ursprungslandet, bestämmelselandet eller vilket transitland som helst är en medlemsstat i Europeiska kommissionen. Import- och exporttillstånd krävs inte för transport av kasserade källor till en l ...

Gör så här

Sökanden ska lämna in en skriftlig ansökan till Strålsäkerhetscentralen enligt 55 d § i kärnenergiförordningen. Ansökan ska lämnas in till STUK:s registratorskontor antingen elektroniskt (stuk@stuk.fi) eller per post: Strålsäkerhetscentralen, Registratorskontoret, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vanda

För vem och på vilka villkor

Strålsäkerhetscentralen ska bevilja import- eller exporttillstånd om den anser att förutsättningarna i kärnenergilagen, kärnenergiförordningen och rådets direktiv uppfylls.


Tidsfrist

Import- och exporttillstånd kan beviljas för högst tre år.

Giltighetstid

Import- och exporttillstånd kan beviljas för högst tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådets direktiv 2006/117/Euratom, om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Servicen tillhandahålls av

Strålsäkerhetscentralen

Ansvarig för tjänsten

Strålsäkerhetscentralen
Ansvarig för texten: Strålsäkerhetscentralen
Uppdaterad: 4.5.2022