suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad

Idrottsplatser inomhus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Enligt typkodsklassificeringen i den nationella databasen över idrottsanläggningar (LIPAS) finns det sammanlagt cirka 2 100 offentliga idrottsanläggningar i Helsingfors.

Staden upprätthåller över 1 500 idrottsanläggningar varav över 500 är på idrottsservises ansvar. Stadskoncernens övriga sammanslutningar har hand om nästan 1 000 idrottsanläggningar.

Därutöver driver privata företag inom idrottsbranschen cirka 450 idrottsanläggningar.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenKultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.5.2022