suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Handledning och vägledning gällande invandring och integration

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralen ger handledning och vägledning för kommuner och olika samarbetsparter i frågor som gäller invandring, integration och mottagande av flyktingar.

Främjande av integration förutsätter tätt samarbete med olika förvaltningsgrenar och förvaltningsnivåer samt gott regionalt samarbete mellan olika aktörer som handhar invandringsfrågor. Handledningen och vägledningen stöder utvecklingen av ...

Gör så här

Kommunen eller aktören kontaktar NTM-centralen per telefon eller brev.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 29.9.2020