suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsogranskningar i anknytning till åldersstadier

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

För barn i rådgivningsåldern, skolelever, studerande och seniorer ordnas hälsogranskningar där man beaktar aktuella saker i varje livsskede.

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att följa upp barnets hälsotillstånd, växt och helhetsutveckling samt att utreda och stödja hela familjens välbefinnande. Rådgivningskontroller enligt barnets ålder ordnas hos hälsovårdaren när barnet är 2-3 veckor, 2 månader, 3 månader, 5 månader, 6 månader, 10 månader, 12 månader, 1,5 år, 2 år, 4 år, 5 år, 6 år och hos rådgivningsläkaren: 4-6 veckor, 4 månader, 8 månader, 1,5 år, 4 år.

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. Vid de omfattande undersökningarna kartläggs barnets/ungdomens och hela familjens välbefinnande. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna är närvarande vid de omfattande hälsoundersökningarna.

Studerandehälsovården är avsedd för studerande på andra stadiet och studerande på yrkeshögskole- och universitetsnivå. För studerande ordnas hälsogranskningar under det första året. Studerandehälsovården bör främja studerandens arbets- och studieförmåga genom att stödja hens fysiska och psykiska resurser, genom att trygga en god fysisk studiemiljö och fungerande arbetsarrangemang samt genom att fästa vikt vid välbefinnande i studiemiljön.

Vid hälsoundersökningar för 67- och 75-åringar kartlägger man mångsidigt klientens hälsotillstånd och välbefinnande, möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Dessutom går man igenom resultat från laboratorieundersökningar. Till klienterna sänds en personlig kallelse till hälsoundersökning. Man utarbetar en individuell plan för välbefinnande tillsammans med varje klient.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning i anknytning till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Vid de hälsoundersökningar som ordnas av studenthälsovården undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på hälsocentralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022