suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Gymnasieförberedande utbildning (LUVA)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan söka till gymnasieförberedande utbildning (LUVA) om du ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att studera i gymnasiet. Utbildningen varar ett läsår. Den stärker dina färdigheter i det finska språket och förbereder dig mångsidigt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen kan du söka till den egentliga gymnasieutbildningen.

För vem och på vilka villkor

Du kan söka till utbildningen om

• du har avlagt den grundläggande utbildningen eller motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands

• du är invandrare eller har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska

• du saknar tillräckliga språkliga färdigheter att klara av gymnasiestudierna på finska eller svenska

• ditt mål är att avlägga gymnasieutbildningens lärokurs efter den förberedande utbildningen

• du inte har avlagt högskoleexamen.

Du kan söka till den gymnasieförberedande utbildningen om

- du har avlagt grundskolan eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller har motsvarande kunskaper och färdigheter

- dina språkkunskaper inte är tillräckligt bra för att du skulle kunna delta i gymnasieutbildning på finska eller svenska

- du har gymnasiet som första ansökningsönskemål

- du inte har avlagt någon examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen i ett annat land.

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med utbildningen som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildningen är att ge den studerande språkliga färdigheter och andra färdigheter som behövs för att inleda gymnasiestudier. Utbildningen kan anordnas för unga och vuxna. Under utbildningen som förbereder för gymnasiet förbättras språkkunskapen och stärks de studiefärdigheter som behövs i gymnasiet.

Lärokursen inom ramarna för utbildningen som förbereder för gymnasiet omfattar 50 studiepoäng. Under utbildningen kan det också vara möjligt att avlägga egentliga gymnasiestudier.

Utbildningen anordnas av kommuner, samkommuner och andra aktörer, vilka har undervisnings- och kulturministeriets tillstånd att anordna gymnasieutbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 19.5.2022