suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gymnasieförberedande utbildning (LUVA)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan söka till gymnasieförberedande utbildning (LUVA) om du ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att studera i gymnasiet. Utbildningen varar ett läsår. Den stärker dina färdigheter i det finska språket och förbereder dig mångsidigt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen kan du söka till den egentliga gymnasieutbildningen.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

TUVA-utbildningen kan passa dig om

  • du är läropliktig och behöver handledande utbildning innan du övergår till fortsatta studier för yrkesinriktad utbildning eller gymnasieutbildning
  • du vill få bekräftelse på dina kunskaper i finska eller svenska innan du övergår till examensutbildning
  • du är vuxen, men du ännu inte har avlagt examen på andra stadiet.

Du kan söka till utbildningen om du har genomgått en grundläggande utbildning eller motsvarande utbildning.

Du kan söka till den gymnasieförberedande utbildningen om

- du har avlagt grundskolan eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller har motsvarande kunskaper och färdigheter

- dina språkkunskaper inte är tillräckligt bra för att du skulle kunna delta i gymnasieutbildning på finska eller svenska

- du har gymnasiet som första ansökningsönskemål

- du inte har avlagt någon examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen i ett annat land.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du genomför hela utbildningen på högst ett år. Utbildningen omfattar 38 veckor. Du kan söka till TUVA-utbildningen via vårens gemensamma ansökan eller genom en ansökan som pågår året runt. Du kan också delta i handledande utbildning under en kortare period.

I utbildningen som handleder för examensutbildning får du

• färdigheter att ansöka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning,

• en tydlig plan för studierna och arbetslivet

• bättre förutsättningar att avlägga gymnasieutbildning och studentexamen eller yrkesinriktad examen.

Som studerande inom utbildning som handleder för examensutbildning har du rätt till elevhälsa, studiehandledning och vid behov särskilt stöd.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 4.6.2023