suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Pargas stad ordnar familjedagvård som gruppfamiljedagvård eller i vårdarens hem (se tilläggsuppgifter under "Kommunal familjedagvård").

Gruppfamiljedagvård är en form av familjedagvård där familjedagvårdare arbetar för att skapa en hemtrevlig miljö där man tillsammans sköter olika vardagliga sysslor som hör hemmet till, och utövar mångsidig verksamhet utgående från barnets och barngruppens behov.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga gruppfamiljedaghem, som är öppna vid behov kl. 06.30 – 17.00. I gruppen finns vanligtvis tre vårdare och 12 barn.

Gör så här

Man kan söka vårdplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då vården inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds.

Ansök om vårdplats elektroniskt.

Ta gärna kontakt med familjedagvårdsledarna i frågor och funderingar kring vårdplats.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan ansöka om en vårdplats till ett barn hos kommunens gruppfamiljedagvård som är småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Vanligtvis finns det två skötare i gruppen. Då kan gruppen samtidigt bestå av högst åtta barn som inte ännu är i grundläggande utbildning. Samtidigt med dem kan det i gruppen också finnas två barn i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Av särskilda skäl kan tre skötare finnas i gruppen, då kan gruppen bestå av högst 12 barn.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020