suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gränsbevakningsväsendet

Gränszonstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Verksamhet som sker i gränszonen kräver tillstånd. Den som rör sig och vistas i gränszonen måste ha gränszonstillstånd. Ansökan om gränszonstillstånd ska omfatta en beskrivning av verksamheten som ansökan gäller.

Gränszonstillståndet ska alltid medföras när man rör sig i gränszonen. På begäran ska tillståndet visas för gränsbevaknings- eller polismyndigheten.

Med gränszon avses zonen längs grä ...

Gör så här

Gränszonstillstånd ska i första hand sökas elektroniskt. Den elektroniska ansökan styrs till rätt organisationsenhet för beslut. Ärenden uträttas elektroniskt i tjänsten lomake.fi som kräver identifiering med certifikatkort eller nätbankkoder.

Du kan också ansöka om gränszonstillstånd på en utskrivbar blankett. Blanketten kan lämnas in för handläggning personligen eller skickas per post, med bud, ombud eller biträde eller elektroniskt. Om du använder den utskrivbara blanketten, ska du skicka den till den bevakningssektion vars verksamhetsområde ansökan i huvudsak gäller.

Anmälningar och ansökningar om gränszonstilstånd behandlas enligt följande:

  • Lapplands gränsbevakningssektion: Enare, Salla, Savukoski och Sodankylä
  • Kajanalands gränsbevakningssektion: Kuhmo, Kuusamo och Suomussalmi
  • Norra Karelens gränsbevakningssektion: Ilomants, Joensuu, Kides, Lieksa, Tohmajärvi och Pyhäjärvi vattenområde i Parikkala kommun
  • Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion: Imatra, Villmanstrand, Miehikkälä, Parikkala (förutom Pyhäjärvi vattenområde i Parikkala kommun), Rautjärvi, Ruokolax och Vederlax landområde
  • Finska vikens sjöbevakningssektion: Fredrikshamn, Kotka och Vederlax havsområd

För vem och på vilka villkor

Gränszonstillstånd beviljas om det finns en godtagbar orsak och om utnyttjandet av tillståndet inte medför särskild fara för upprätthållandet av ordningen eller säkerheten vid gränsen. De godtagbara orsakerna kan gälla boende, arbete, yrke, näring, affärsverksamhet eller hobbyverksamhet. När tillståndsansökan gäller hobbyverksamhet ska det särskilt motiveras varför verksamheten borde ske i gränszonen.

Till ansökan om gränszonstillstånd bifogas en utredning om sökandens identitet, kontaktuppgifter och grunderna för att få tillstånd.

Att beakta:

  • Urho Kekkonens nationalpark som är belägen i Savukoski, Sodankylä och Enare kommuner gränsar till riksgränsen. Även i UKK-parken behöver du ett gränszonstillstånd om du vill röra dig eller vistas i gränszonen.
  • I området som hör till Ilomants kommun finns Finlands och Europeiska unionens östligaste punkt. Den kan besökas utan gränszonstillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Gränsbevakningsväsendet

Ansvarig för tjänsten

Gränsbevakningsväsendet
Ansvarig för texten: Gränsbevakningsväsendet
Uppdaterad: 23.9.2021