suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gränsbevakningsväsendet

Ansökan om gränszonstillstånd

  • E-tjänst

Du kan ansöka om gränszonstillstånd elektroniskt via tjänsten lomake.fi. I tjänsten styrs ansökan till rätt organisationsenhet för beslut. En ofullständig ansökan kan också sparas. Ansökningar som inte skickats sparas i tjänsten i 3 månader. Skickade ansökningar sparas i 24 månader.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Gränsbevakningsväsendet
Uppdaterad: 29.6.2020