suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gränsbevakningsväsendet

Ansökan om gränszonstillstånd för grupper

  • Utskrivbar blankett

Du kan ansöka om gränszonstillstånd på en utskrivbar blankett. Lämna in blanketten för handläggning personligen eller skicka den elektroniskt eller per post, med bud, ombud eller biträde till den bevakningssektion vars verksamhetsområde ansökan i huvudsak gäller. Närmare anvisningar finns på blanketten.

Tjänster

Ansvarig för texten: Gränsbevakningsväsendet
Uppdaterad: 3.3.2020