suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Kronoby
  • Offentlig tjänst

Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning, så att förskolan blir obligatorisk från 1.8.2015. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. (lag om grundläggande utbildning 26 a §)

Förskoleundervisningen är målinri ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Kronoby kommun

Ansvarig för tjänsten

Kronoby kommun
Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 1.9.2023