suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Solrosen förskola

  • Serviceställe

Nedervetils geografiska läge gör att tvåspråkigheten är stor. Detta medför ett stort behov av att satsa på språket. Genom olika sånger, lekar, rim, ramsor och andra språkövningar försöker vi stimulera och göra språket och språkmedvetenheten rolig och lustfylld.

Barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet vill vi bevara genom temaarbeten och projekt. Temaarbeten växlar utgående från barnens behov, ...

Besöksadress

Tastvägen 30
68410 Nedervetil

Övriga kontaktuppgifter

Fax

+358 509130853 
(lna/msa)

Telefonnummer

Personal: 0509130852
+358 509130853 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 2.5.2022