suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Förnya ditt körkort

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd den här tjänsten när du vill förnya ditt körkort.

Om du vill fortsätta köra ska körkortet förnyas när kortets giltighetstid håller på att gå ut. Använd den här tjänsten när du vill förnya ditt körkort.

Tjänsten kan användas tidigast sex månader innan giltighetstiden för ditt nuvarande körkort går ut. Körkort i grupp 1 (moped, mopedbil, traktor, motorcykel, personbil) kan förnyas högst två år efter att giltighetstiden på kortet gick ut och körkort i grupp 2 (lastbil och/eller buss) högst ett år efter att giltighetstiden på kortet gick ut. Om giltighetstiden för ditt körkort håller på att gå ut inom de kommande 6 månaderna och du vill förnya giltighetstiden och samtidigt uppgradera körkortet till nya kategorier, vänd dig till Ajovarmas serviceställe.

För att använda tjänsten krävs det i vissa fall att du söker fram uppgifter om din körhälsa i Patientdataarkivet. Läs mer under punkten Hälsokrav för användningen av tjänsten nedan.

Om du inte har lagt till din e-postadress i e-tjänsten, kan du lägga till den under fliken Mina uppgifter efter att du loggat in. Lägg till adressen innan du betalar tjänsten. Efter att du har betalat får du en bekräftelse på din körkortsbeställning till den e-postadress du har uppgett.

Gör så här

Beställning, betalning, leverans per post

1:Beställning

Förnya ditt körkort via tjänsten Mina ärenden.

2:Betalning

Betala beställningen (20 e). Beställningen skikckas till Traficom där den behandlas.

3:Leverans per post

Du får körkortet på posten om cirka sex vardagar efter din beställning.

För vem och på vilka villkor

Allmänna villkor för användning av tjänsten

Du har inte meddelats körförbud.

Giltighetstiden för ditt körkort går ut inom de kommande sex månaderna eller

det har gått högst två år sedan ditt körkort i grupp 1 gick ut eller

det har gått högst ett år sedan ditt körkort i grupp 2 gick ut.

Du har inte beviljats ett körkort i ett annat EU- eller EES-land.

Du är inte skyldig att använda alkolås när du kör. Körrätt med alkolås ska förnyas vid Traficoms tjänsteleverantör Ajovarmas serviceställe för tillstånd.

Det finns ett elektroniskt fotografi och en namnteckning i myndighetsregistret som kan användas för förnyelsen. Genom att beställa körkortet via e-tjänsten ger du ditt samtycke till att de fotografier som visas i e-tjänsten och som finns i Trafiscoms bildregister eller i passfotoregistret används på ditt körkort. Det finns ett fotografi och en namnteckning, om

du har ett giltigt identitetskort eller pass eller

du har lämnat in fotografi och namnteckning 2013 eller senare för ett körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare.

Din permanenta adress finns på det finländska fastlandet. Körkort skickas till kundens officiella finska adress som finns i befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter är felaktiga ska du innan du beställer ett nytt kort uppdatera dem via Postis och magistratens gemensamma tjänst Flyttanmälan på adressen www.posti.fi/flyttanmalan (Extern länk).

Du kan identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder eller med ditt mobilcertifikat.

Hälsokrav för användningen av tjänsten

För att använda tjänsten krävs det i vissa fall att du söker fram uppgifter om din körhälsa i Patientdataarkivet. Se nedan om sökning av körhälsouppgifter är obligatoriskt eller frivilligt för dig.

Uppgifter om körhälsa ska ha sparats i Patientdataarkivet på blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122). Läkarutlåtandet får vara högst sex månader gammalt. Med ditt samtycke söker tjänsten fram de uppgifter om körhälsa som behövs.

Om det är obligatoriskt att du söker fram uppgifter om din körhälsa men dessa inte finns att tillgå elektroniskt, kan du inte använda tjänsten. Då måste du lämna in en ansökan om körkortstillstånd till Traficoms serviceproducent Ajovarmas serviceställe. Vid Ajovarma ska du visa att du uppfyller de medicinska kraven för körkort med det läkarutlåtande i pappersform som du fått av din läkare.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 20.12.2019