suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Fastighetsbildning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Med fastighetsbildning avses alla de förrättningar, beslut och åtgärder med vilka fastighetssystemet och fastighetsregistret upprätthålls.En byggnadsplats skall vara bildad till tomt och införd i fastighetsregistret. Det är förutsättningen för att få bygglov på ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning.I ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning förs fastighetsregistret och sköts fas ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022