suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Fastighetsbildning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Med fastighetsbildning avses alla de förrättningar, beslut och åtgärder med vilka fastighetssystemet och fastighetsregistret upprätthålls.En byggnadsplats skall vara bildad till tomt och införd i fastighetsregistret. Det är förutsättningen för att få bygglov på ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning.I ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning förs fastighetsregistret och sköts fastighetsförrättningarna av stadsmätningen i Borgå stad. I andra områden söks åtgärderna hos Lantmäteriverket.

På Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken) finns mer information om:

Fastighetsregister

Tomtindelning och ändring av tomtindelning

Styckning av tomt

Registrering av en tomt

Servitutsförrättning

Bestämning av gräns

Styckning av ett allmänt område

Kontaktuppgifter till stadsmätningen

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022