suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om fastighetsbildning

  • Webbsida

Se mer information om bl.a. fastighetsregister, tomtindelning och ändring av tomtindelning, styckning av tomt, registering av en tomt, servitutsförrättning, bestämning av gräns, styckning av ett allmänt område samt kontaktuppgifter till stadsmätningen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 5.4.2022