suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Expertsjukskötarnas mottagningar

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Expertsjukskötarna är skötare som har specialutbildning i förebyggande och behandling av vissa folksjukdomar. Expertsjukskötare är t.ex. diabetesskötarna, hjärtskötarna och astmaskötarna.

På Soites hälsostationer ordnas även expertsjukskötarnas mottagningar.

Skötarna samarbetar med läkare och deltar i planering och genomförande av vård. De deltar också i handledning samt i uppföljning och bedömn ...

Gör så här

Tid till skötarnas mottagningar beställs antingen via hälsostationens tidsbeställning eller genom att ringa skötarnas egna tidsbeställningsnummer. När en klient beställer läkartid kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård på basis av sin bedömning av vårdbehovet hänvisa klienten till en expertsjukskötare i stället för till läkare.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.4.2023