suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

EU:s namnskyddssystem

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

EU:s namnskyddssystem ger produkter mervärde samt skyddar livsmedel och jordbruksprodukter mot missbruk av stadfäst namn och mot förmånligare förfalsningar. För konsumenten är skyddet en garanti för att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsprocess är bekanta.

Tre olika skydd

  • Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
  • Skyddad geografisk beteckning (SGB)
  • Garanterade traditionella specialiteter (GTS)

Gör så här

Dokumenten för namnregistreringen lämnas in till Livsmedelsverket. Alla ansökningsdokument skickas in antingen elektroniskt på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller per post till Livsmedelsverket, Registratorskontoret, PB 100, 00027 Livsmedelsverket.

Europeiska kommissionens färdiga blankettmallar finns på Livsmedelsverkets webbplats. Namnregistreringen är en process i två steg som först kräver ett nationellt beslut och sedan en behandling på gemenskapens nivå.

För vem och på vilka villkor

Skyddet kan i regel ansökas av flera producenter tillsammans eller av en förening eller organisation som representerar dessa. En enskild producent kan ansöka om skydd för sin produkt endast i undantagsfall.

Ansökarinstansen tar oftast hand om att namnskyddet utnyttjas i marknadsföringen av produkten eller produktgruppen. Det är även den sökande som ansvarar för att tecknet används korrekt och för att de markerade produkterna motsvarar receptet. Om det påträffas missbruk ska dessa anmälas till Livsmedelsverket eller kommunernas livsmedelsinspektörer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.8.2020