suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Deltagande i mässor och andra utställningar samt annan marknadsföring i olika medier kan vara EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder. För program som ska genomföras i ett medlemsland på EU:s inre marknad kan stöd beviljas för 70 % av de stödberättigade utgifterna och för program som ska genomföras i flera länder kan stöd beviljas för 80 % av de stödberättigade utgifterna. Finansieringsandelen för program avsedda att balansera allvarliga marknadsstörningar är 85 % av de stödberättigade utgifterna.

Produkterna som ingår i programmen kan vara t.ex. frukter, grönsaker och bär samt produkter som tillverkats av dem, mjölk och vissa mejeriprodukter, kött och vissa köttprodukter samt spannmål och vissa kvarnindustriprodukter. Utöver dessa omfattas programmen av vissa livsmedel, så som choklad och produkter som tillverkats av choklad samt bageri-, konditori-, sötsaks- och kexprodukter.

Programmen tillåter med vissa inskränkningar att produkternas ursprungsland är synliga samt varumärken. En EU-dimension krävs också för programmen. EU-dimensionen bör framgå av programmaterialet och av texter som presenterar programmet.

Gör så här

Finansiering kan sökas från EU:s genomförandeorgan för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor CHAFEA.

Ansökningsperioden våren 2018 har gått ut.

För vem och på vilka villkor

Ett eller flera företag i kommunikationsbranschen utför vanligen programmet. När den utförande aktören väljs bör kommissionens anvisning om offentlig upphandling från den 7 juli 2016 iakttas. Den utförande aktören kan också väljas efter att programförslaget har godkänts, men rekommendationen är att aktören väljs redan innan ansökan lämnas in. Då har också de utförande aktörerna möjlighet att delta i beredningen av programförslaget.

Obs. Enskilda företag kan inte ansöka om finansiering.

Mottagare av finansiering:

  • yrkesorganisationer (ska representera minst 50 % av den ifrågavarande sektorns producenter, produktionsvärde eller produktionsmängd)
  • branschorganisationer
  • producentorganisationer
  • organ för jordbruksbaserade livsmedel

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 3.8.2020