suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättningar till ägare av fiskevatten

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralernas fiskerimyndigheter beviljar en gång i året ersättningar för ägare av vattenområden för avgiftsbelagd användning av fiskevatten som gäller utnyttjande av de allmänna fiskerättigheterna och fiskeguideverksamhet. Ersättningarna betalas ur de medel som insamlats av fiskarna via fiskevårdsavgifterna.

Utdelningen av ersättningsmedlen grundar sig på den belastning handredskapsfisket inn ...

Gör så här

NTM-centralen betalar ut ersättningarna för fiskeriområden utan ansökan en gång per år. Fiskeriområdena delar vidare ut medlen till ägarna av vattenområden utan skild ansökan.

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) betalar ut ersättningarna till ägarna av fiskeriområden utan skild ansökan.

För vem och på vilka villkor

Ersättningar för ägarna av vattenområden betalas ut utan skild ansökan enligt lagen om fiske och inom ramen av anslaget som Jord- och skogsbruksministeriet beviljat.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, UF-centret, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2021