suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Egenkontroll av bostadshus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Den egenkontroll som räddningsverket utför är tillsyn riktad till bostadshus enligt räddningslagen. Tillsynen genomförs genom blanketter för egenkontroll och stickprovsliknande inspektioner.

Ytterligare information om egenkontroll fås från kundtjänsten för egenkontroll, tfn (09) 310 30828 (vardagar kl. 10.00 - 14.00) eller på adressen pel.omavalvonta@hel.fi

Gör så här

Den som utför brandsynen ska ges tillträde till alla utrymmen och objekt som inspektionen gäller. En representant för syneobjektet ska visa upp handlingar för den som utför brandsynen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandsyn förrättas av brandsynsmyndigheten. Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022