suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ingivande av sammandragsdeklaration)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Åland är en del av EU:s tullområde, men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens s.k. särskilda skatteområden.

Unionens övriga särskilda skatteområden skiljer sig från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Enligt finsk lagstiftning tas punkt- och mervärdesskatt ut för varor som förs in till Åland.

Varor som överskrider skattegränsen ska tullklareras även om de inte är handelsvaror.

Om ditt företag har regelbundna varuleveranser och du verkar som indirekt representant för en privatperson eller en juridisk person som inte är upptagen i registret över momspliktiga, kan du ansöka om att bli registrerad skattegränskund hos Tullen. På detta vis får företaget tid för att betala moms.

En registrerad skattegränskund inger till Tullen en skattedeklaration för varje försändelse samt ett månatligt sammandrag för varuleveranser. Sammandragsdeklarationen ska göras senast den 15:e dagen månaden efter den månaden då försändelsen skickades. Momsen fastställs på basis av sammandragsdeklarationen och företaget får ett referensnummer av Tullen för betalning av skatten.

Gör en sammandragsdeklaration i Tullens deklarationstjänst för Ålands skattegräns (ALA) på nätet.

Gör så här

Logga in och identifiera dig i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns.

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Du hittar bruksanvisningar för tjänsten på huvudsidan för deklarationstjänsten för Ålands skattegräns.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 24.4.2020