suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boendeservice för personer med funktionsnedsättningar

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

För personer med funktionsnedsättningar ordnas boendeservice som motsvarar personens individuella behov. Då boendeformsalternativen utvärderas tages i beaktandet personens behov av hjälp och vägledning i det vardagliga livet.

Boendeservice ordnas enligt behovet av hjälp:

  • Inom serviceformen stöd i hemmet erbjuds du stöd i ditt eget hem. Stödbehovet varierar enligt servicetagarens kapacitet och m ...

Gör så här

Funktionshinderservicen erbjuder hjälp med att hitta en boendeform som passar dig och dina behov. Tag kontakt till funktionshinderserviceenheten inom din egen hemkommun.

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för välfärdsområdets invånare, för vilka förutsättningarna i lagen angående specialomsorger och utvecklingsstörda uppfylls.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 30.1.2023