suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Vård av torvmarksskog, Fastighetsuppgifter verkställighetsplan/anmälan om verkställande

  • Utskrivbar blankett

Vård av torvmarksskog innebär iståndsättning av ett dikat område. Iståndsättningen kan innebära dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder eller byggande av sådana vägar på dikesrenar s ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Skickas per e-post till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens kontor.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Skogscentralens kundtjänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 13.11.2019