suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utvärderingsblankett - hållbart fiske - ersättning för fångstskador orsakade av säl och skarv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten beskrivs projektets utgångsläge och förväntningar på resultat. Blanketten är en bilaga till stödansökan för ersättning av fångstskador orsakade av säl och skarv.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.10.2021