suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Utbild.producentens redogörelse till TE-byrån om stud. som avses stödjas med arbetslöshetsförmån

  • Utskrivbar blankett

Blankett med vilken utbildningsproducenten meddelar TE-byrån noggrannare om den arbetssökandens studier som planeras få understöd. Arbets- och näringsbyrån använder uppgifterna vid bedömingen av om ar ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 25.5.2020