suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utbetalningsansökan främjande av fiskerinäringen

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten ansöker man om anslag för främjande av fiskerinäringen.

Blankettens leveransuppgifter

UF-centret
Skickas antingen per e-post eller som pappersblankett.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 14.1.2021