suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Understöd för ungdomsföreningar och idrottsföreningar

Ansvarig organisation: Lovisa stad
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Fritidsnämnden kungör att söka senast 31.3 allmänt understöd och specialunderstöd för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd, för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetslokal.

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.

Understödsblanketter kan avhämtas och inlämnas kundservicekontoret Lovinfo. Blanketter kan också skrivas ut från länkarna nedan. Blanketten kan inte fyllas i och skickas elektroniskt. Ansökningen med bilagor kan också skickas per post till Centralen för bildning och välfärd.

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar beaktas inte. Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

Område: Lovisa

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservicekontoret Lovinfo
+358 19555555 
(lna/msa)
eller lovinfo@loviisa.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.