suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och -grupper

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Fritidsnämnden kungör att söka senast 31.3 allmänt understöd och specialunderstöd för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd

för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetslokal.

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnad ...

Gör så här

Ungdomsgrupper kan ansöka om understöd från kommunens ungdomsväsende.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Understöd kan beviljas för gruppens verksamhet eller till exempel för ordnandet av evenemang.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020