suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Timjournal, blankett 3321Lsv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten anges de arbetstimmar som ligger till grund för betalningen

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralerna
Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten till den NTM-central som beviljat stödet eller foga till systemet Hyrrä.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.10.2020