suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Registeringsansökan för fartyg som används i kommersiellt fiske

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ansökas om registrering för fartyg som används i kommersiellt fiske. Fartyg som används i kommersiellt fiske (fångsten eller en del av fångsten saluförs) skall registreras i

fiskefartygs ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020