suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Mottagning av statsunderstöd för förbättring av enskild väg

  • Utskrivbar blankett

Inom 60 dagar från bidragsbeslutet måste väglaget meddela om det tänker ta emot bidraget. Anmälan om mottagande bifogas bidragsbeslutet och ska omfatta väglagets kontonummer, namn och telefonnummer till den tillsynsman som väglaget utsett och upplysningar om väglaget ämnar utföra arbetet själv eller som del- eller totalentreprenad. Därtill ska lämnas in ett protokollsutdrag av väglagsmötet där bes ...

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.1.2021