suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Medicin75+

  • Utskrivbar blankett

Databasen Medicin75+ stöder det kliniska beslutsfattandet om läkemedelsbehandling av personer som fyllt 75 år och förbättrar medicineringssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller en klassifi ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 27.11.2020