suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medicin75+

  • Utskrivbar blankett

Databasen Medicin75+ stöder det kliniska beslutsfattandet om läkemedelsbehandling av personer som fyllt 75 år och förbättrar medicineringssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller en klassificering och en rekommendation om användningen av närmare 500 läkemedelssubstanser eller kombinationer av dem hos äldre personer.

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 27.11.2020