suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Lönegaranti: Lönegarantiansökan för fackförbund

Ansvarig organisation: NTM-centralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Lönegarantiansökan för fackförbund är enbart avsedd för fackförbund.

Lönegarantin syftar till att trygga arbetstagarens fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande i händelse av arbetsgivarens insolvens. Lönegarantiärendet handläggs av NTM-centralen.

Blankettens leveransuppgifter

TE-byrån eller NTM-centralen

PL 54

00521Helsingfors


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.