suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om lönegaranti

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med lönegarantin är att trygga arbetstagarnas löner och andra på arbetsförhållande grundade fordringar när arbetsgivaren inte kan betala dem på grund av insolvens. Arbetsgivarens insolvens enligt lönegarantilagen utreds av lönegarantimyndigheten på eget initiativ. Alla på arbetsförhållande grundade fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagarna kan erläggas enligt lönegara ...

Gör så här

Ansök om lönegaranti minst inom tre månader från att fordran förfallit.

Se att du har dokument som gäller arbetsförhållandet och fordringarna färdigt i elektronisk form och fyll i ansökan om lönegaranti via e-tjänsten. I e-tjänsten Suomi.fi registrerar man sig med bankkoden, mobilcertifikatet eller identitetskort med chip.

Om inte du har möjlighet att använda e-tjänster, kolla anvisningarna på lönegarantins webbplats om hur man fyller i ansökan och tillställer den via Turvaviesti-tjänsten, per post eller personligen.

Bekanta dig med tilläggsuppgifter och fyll i ansökan omsorgsfullt så sker handläggningen av ärendet snabbare. Om arbetsgivaren betalar fordringar efter att ansökan har lämnats in, meddela om detta till lönegarantin så snabbt som möjligt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för arbetstagare i arbetsförhållande och för fackförbund som företräder dem.

Gör ansökan om lönegaranti senast tre månader från att fordran förfallit. Om du inte har ansökt inom tidsfristen kan fordran inte betalas enligt lönegarantin. Sjömän har en särskild längre ansökningstid (se tilläggsuppgifter på lönegarantins webbplats.)

Lönegaranti kan beviljas endast om du är en arbetstagare i arbetsförhållande. Om arbetet har utförts utomlands, omfattas fordringarna av lönegarantin i Finland om du har varit anställd hos en finländsk arbetsgivare och du har en hemort i Finland.

Betalning enligt lönegarantin kan endast göras för klara och ostridiga fordringar. Det måste finnas en tillräcklig utredning över fordringarna på basen av vilka man kan konstatera deras grund och belopp. Om arbetsgivaren motiverat bestrider de sökta fordringarna, kan de inte betalas som lönegaranti. Arbetstagaren måste då väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten. Fordringar som tingsrätten har dömt till betalning kan på nytt ansökas om som lönegaranti.

Fordringars maximibelopp som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som utförts för en och samma arbetsgivare 19 000 euro. Tillgodohavandens maximibelopp i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är dessutom ett belopp som motsvarar arbetstagarens egen lön för sex månader. Sjömän har sina egna specialbestämmelser gällande lönegarantins maximibelopp.

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka från beslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Nyland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.9.2023